Sunday, February 6, 2011

Vad är Kärlek?

I apologize for the machine translation. Please click here for a better translation (I hope). Vad är kärlek? Jag är en romantisk i hjärtat. Och ändå skillnaden mellan "intellektuell kunskap" och "erfarenhetsmässig kunskap," har alltid intresserat mig, eftersom jag anser att kunskap också spelar sin roll i kärlek. Läsa en bok om att spela flöjt, eller ens att lära sig läsa musik är "intellektuell". Den utbildning som går att göra musik ett instrument är "erfarenhetsmässiga". , vad har detta att göra med "kärlek?" Det har tagit mig en livstid att förverkliga en enkel sanning: "Kärleken är acceptans." Jag har känt i flera år att älska någon är att ta den person som han eller hon är, utan villkor. Men detta är bara en "intellektuell" förståelse. "Kärlek är godkännande"är ett upplevelsebaserat koncept och tar mycket träning och motion, att du ibland känner dina armar och ben är på väg att ramla av utmattning. Men varför skulle det vara?
Kanske beror det på för att acceptera en annan person, måste jag först lära sig att möta mina egna behov. På detta sätt blir jag tacksam för snarare än att ta för givet en persons hjälp, kamratskap och vänlighet. Den svåraste kamp för mig, och det är ett löpande, är att lära sig ta hand om mig själv. Men jag anser att det är värt ansträngningen eftersom vad som finns kvar, när jag inte längre i behov av andra människor gör eller är så och är den rena kärlekens essens.

No comments: