Thursday, December 1, 2011

Kas Yra Meilė?

        English version


Kas yra meilė? Širdyje esu romantikas. Mane visada domino skirtumas tarp „intelektualinių žinių“ ir „empirinių žinių“, nes manau, kad žinios meilėje vaidina tam tikrą vaidmenį. Skaityti knygą, kaip groti fleita, ar netgi mokytis skaityti muziką - „intelektualinė veikla“. Mokytis išgauti muziką instrumentu - „empirinė veikla“. Kaip tai siejasi su „meile?“ Man prireikė viso gyvenimo, kad suprasčiau paprastą tiesą: „Meilė - tai priimti kitą žmogų.“ Jau daugelį metų žinau, kad mylėti kažką reiškia priimti tą žmogų tokį, koks jis ar ji yra, be jokių išlygų. Bet tai tik „intelektualinis“ suvokimas. „Meilė - priėmimas“ - empirinė koncepcija ir reikia tiek daug lavintis, kad kartais pajunti, kaip iš nuovargio svyra rankos ir linksta kojos. Bet kodėl taip yra?

Galbūt taip yra, nes norėdamas priimti kitą žmogų, pirmiausia privalau išmokti atsakyti į savo poreikius. Tokiu būdu tampu dėkingas, o ne priimu kito žmogaus pagalbą, draugystę ir gerumą kaip savaime suprantama. Man sunkiausia kova, kuri vis tebesitęsia, - išmokti pasirūpinti savimi. Bet aš manau, kad tai verta įdėtų pastangų, nes tai kas lieka, kai man daugiau nebereikia, kad kitas žmogus tai darytų ar būtų toks-ir-toks, - tikroji meilės esmė.
Post a Comment