Saturday, June 4, 2011

Afrikansk-Amerikaner Finner Fjerne Slektninger I Ukraina, Norge, Sør-Afrika, Og Fiji (Sånn cirka)

English version


For flere uker siden fikk jeg vite at jeg hadde fjerne slektninger i Kiev, hovedstaden i Ukraina. I løpet av generasjoner hadde slektningene mine spredt seg rundt i hele regionen og snakket kun det ukrainske- og russiske språket. Som Afrikansk-Amerikansk var det oppsiktsvekkende å få nyheten om at min familie har utvidet seg helt til den andre siden av verden.

Men akk, det var bare begynnelsen.
Flere slektninger dukket opp i Norge, India, Argentina, Fiji, Hellas, Marokko, og Sør-Afrika. Disse menneskene var slektninger i tillegg til min umiddelbare Afrikansk-Amerikansk familie, som sporet sitt opphav tilbake til Vest-Afrika under den transatlantiske slavehandelen i det 18. århundre.

Okay. . . Nå ser du poenget. Som alle andre på denne planeten har jeg slektninger fra hele verden fordi vi mennesker utviklet seg fra samme gren av homosapiens som oppstod i Afrika mer enn 20.000 generasjoner siden. Men på enn eller annen måte rørte denne nyheten mitt hjerte, heller det enn tvinnende rundt i hodet mitt som slike vitenskapelige funn ofte gjør. Jeg leser New York Times artikkelen hvor det skrives om nye lingvistiske studier som har sporet opp alle menneskelige språk tilbake til klikker språket i fra Sør-Afrikanske khoisanske mennesker om og om igjen. Dette språklige gjennombruddet støttet moderne DNA-bevis som beviser at den menneskelige familie begynte sin vandring ut av Afrika en gang mellom 125, 000 og 60,000 år siden.

Selvfølgelig var ikke dette ”ut av Afrika”-pratet nytt for meg. Heller ikke de talemåter om at vi "alle er brødre under huden" som vi finner på UNICEF kort og i bibelstudiegrupper som har oppdraget med å forklare hvordan Eva spratt ut av Adams ribben. Men denne gangen var annerledes. Kanskje var det sammenslutningen av genetiske bevis med nye språklige funn. Men øynene mine så en verden som jeg aldri hadde sett før og hjertet mitt bare åpnet seg. Jeg vil aldri igjen se kriger og andre konflikter som noe annet enn det de egentlig er - familiefeider


RELATED POST:  All Human Languages Traced Back to Africa

BACK TO HOMEPAGE
Post a Comment